Besluit van 14 juli 2021, houdende vaststelling van het moment van inwerkingtreding van de Wet van 31 maart 2021 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112) (Stb. 2021, 191)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Transport
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Staatsblad
Geldig van 15-07-2021
Document creatiedatum 16-07-2021
Onderwerp Weg

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 14 juli 2021, houdende vaststelling van het moment van inwerkingtreding van de Wet van 31 maart 2021 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112) (Stb. 2021, 191)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2021-362.pdf