Inbreng verslag schriftelijk van een overleg over onderzoek naar de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen (Kamerstuk 31839-856) (herdruk)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Privaatrecht
  • Jeugdzorg
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 21-09-2022
Documentdatum 05-09-2022
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp
  • Burgerlijk recht
  • Jongeren

Publicaties