Antwoord op vragen van het lid Van der Woude over de podcast 'Gaat de wetenschap ten onder aan open science?'

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Onderzoek en wetenschap
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 30-03-2022
Documentdatum 30-03-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener H.H. van der Woude
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties