Wet van 5 oktober 2022 tot wijziging van de Havenbeveiligingswet in verband met de modernisering van de opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten, de optimalisering van de veiligheidscontroles van schepen en een tweetal technische verbeteringen

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
  • Water
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 11-01-2023
Documentdatum 11-01-2023
Onderwerp Overige vormen van onderwijs

Publicaties