Besluit van 16 november 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 01-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties