35934-(R2158), nr. A - Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

Omschrijving

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52); Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met verzoek om spoedige behandeling van wetsvoorstel 35.934 (R2158)

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
  • Migratie en integratie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 14-10-2021
Documentdatum 08-10-2021
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp
  • Staatsveiligheid
  • Nederlanderschap

Publicaties