33328;35112, nr. AB - Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de initiatiefnemers over aanpassingen van de eerder aangeboden doorlopende tekst van de Wet open overheid en de geconsolideerde artikelsgewijze toelichting daarbij

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bestuursrecht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 26-10-2021
Documentdatum 26-10-2021
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties