Uitstel beantwoording vragen van de leden Alkaya en De Hoop over het nieuws dat arbonormen voor bagagepersoneel op Schiphol jarenlang zijn overschreden

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
  • Luchtvaart
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 03-10-2022
Documentdatum 03-10-2022
Documentsubsoort Mededeling
Indiener
  • M.Ö. Alkaya
  • H.E. de Hoop
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties