Besluit van 22 augustus 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juni 2022 tot wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Staatsrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 01-09-2022
Documentdatum 02-09-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties