33328;35112, nr. R - Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Nader voorlopig verslag

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bestuursrecht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 08-06-2021
Documentdatum 08-06-2021
Documentsubsoort Verslag
Vergaderjaar 2020-2021

Publicaties