33264;34441, nr. 7 - Benoeming substituut-ombudsman

Omschrijving

Benoeming substituut-ombudsman; Brief Nationale ombudsman; Aanbeveling van de Nationale Ombudsman tot het herbenoemen van een substituut-ombudsman tevens Kinderombudsman

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Bezwaar en klachten
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 25-01-2022
Documentdatum 18-01-2022
Documentsubsoort Brief
Indiener R.F.B. van Zutphen
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties