Besluit van 9 november 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 februari 2022 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (Stb. 2022, 135), en het Besluit doorstroomtoetsen po

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Basisonderwijs
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 30-11-2022
Documentdatum 30-11-2022

Publicaties