Antwoord op vragen van het lid Leijten over de recente rechterlijke uitspraken aangaande het toeslagenschandaal en het verzoek niet in hoger beroep te gaan

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Bestuursrecht
  • Belasting
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 21-05-2023
Documentdatum 17-05-2023
Documentsubsoort Antwoord
Indiener R.M. Leijten
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties