Lijst van vragen over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (Kamerstuk 31066-1165)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Belasting
  • Overheidsfinanciën
  • Gezin en kinderen
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 01-03-2023
Documentdatum 21-02-2023
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Inkomensbeleid

Publicaties