Besluit van 29 oktober 2022, houdende het stellen van regels over het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies voor activiteiten die passen in het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Economie
  • Organisatie en bedrijfsvoering
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 16-11-2022
Documentdatum 16-11-2022
Onderwerp
  • Bouwnijverheid
  • Gemeenten

Publicaties