Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de bescherming en het behoud van het koraal en de natuur in Caribisch Nederland

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Koninkrijksrelaties
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 23-05-2022
Documentdatum 20-05-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp De Nederlandse Antillen en Aruba

Publicaties