Besluit van 25 mei 2023 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vervallen van de aanspraak van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs en tweedejaarsstudenten aan lerarenopleidingen op het verlaagd wettelijk collegegeld

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 04-06-2023
Documentdatum 05-06-2023

Publicaties