Wet van 16 februari 2022, houdende wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 28-02-2022
Documentdatum 01-03-2022

Publicaties