34453, nr. AR - Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Omschrijving

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over ontvlechting van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 19-10-2023
Documentdatum 20-10-2023
Documentsubsoort Verslag
Vergaderjaar 2023-2024

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: 34453, nr. AR - Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: kst-34453-AR.pdf