Besluit van 25 juni 2021, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 07-07-2021
Documentdatum 07-07-2021
Onderwerp
  • Dieren
  • Organisatie en beleid

Publicaties