Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Woude over het bericht 'The giant plan to track diversity in research journals'

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Onderzoek en wetenschap
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 13-04-2022
Documentdatum 12-04-2022
Documentsubsoort Mededeling
Indiener H.H. van der Woude
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties