Besluit van 14 juli 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 mei 2021 tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329) (Stb. 2021, 273)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Bodem
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 24-08-2021
Documentdatum 25-08-2021
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties