Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het mbo en hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstuk 31524-508)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Beroepsonderwijs
  • Hoger onderwijs
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 28-07-2022
Documentdatum 30-06-2022
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties