Antwoord op vragen van het lid Becker over de uitvoering van het amendement Becker c.s. over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars (35483-51)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 18-09-2023
Documentdatum 18-09-2023
Documentsubsoort Antwoord
Indiener B. Becker
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties