Besluit van 30 juni 2023 tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur in verband met de prioritering van binnenlands concessievervoer

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Openbaar vervoer
Documentsoort Staatsblad
Geldig van 31-07-2023
Document creatiedatum 01-08-2023
Onderwerp Spoor

Publicaties