Besluit van 14 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 november 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (Stb. 2021, 544)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Criminaliteit
  • Strafrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 21-12-2021
Documentdatum 22-12-2021

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 14 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 november 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (Stb. 2021, 544)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2021-638.pdf