Antwoord op vragen van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over de Kamerbrief van 20 december 2021 ‘Toekomstige organisatie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen’

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Ziekten en behandelingen
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 14-02-2022
Documentdatum 11-02-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener
  • C.A.M. van der Plas
  • N.J.F. Pouw-Verweij
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties