Inbreng verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de uitvoering van moties n.a.v. de Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (Kamerstuk 35475-13)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Staatsrecht
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 12-07-2022
Documentdatum 01-06-2022
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties