Wet van 1 december 2021, houdende wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en de kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Transport
  • Criminaliteit
  • Water
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 03-01-2022
Documentdatum 04-01-2022

Publicaties