Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang nieuwe vaststelling en wijziging Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Kamerstuk 28973-248)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 09-01-2022
Documentdatum 07-12-2021
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp
  • Provincies
  • Organisatie en beleid

Publicaties