Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen en ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen (Kamerstuk 36067-28)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 20-11-2022
Documentdatum 27-10-2022
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Arbeidsvoorwaarden

Publicaties