Besluit van 5 december 2022 tot wijziging van het Besluit inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht en enige andere wijzigingen

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Migratie en integratie
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp Nederlanderschap

Publicaties