Lijst van vragen over het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) inclusief kabinetsreactie op ICER en SER-verkenning (Kamerstuk 32852-225)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Lucht
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 13-03-2023
Documentdatum 08-03-2023
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties