35807, nr. I - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen)

Omschrijving

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen); Brief van de minister van VWS over de uitvoering van de motie-Van der Voort c.s. over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Ziekten en behandelingen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 28-06-2021
Documentdatum 29-06-2021
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2020-2021

Publicaties