33328;35112, nr. X - Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Motie van het lid Van der Linden over het committeren aan de Wet open overheid door VNG, IPO en UVW

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bestuursrecht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-09-2021
Documentdatum 28-09-2021
Documentsubsoort Motie
Indiener Van Der Linden
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties