Besluit van 15 december 2021, houdende wijziging van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg teneinde een grondslag te verschaffen voor het verwerken van het BSN van medewerkers van aangewezen volkenrechtelijke organisaties

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Staatsrecht
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 16-12-2021
Documentdatum 17-12-2021
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties