Besluit van 5 december 2022, houdende wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de regels over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Organisatie en bedrijfsvoering
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp Gemeenten

Publicaties