Besluit van 5 december 2022 tot wijziging van het besluit van 20 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 juni 2021 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 334) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 619) (Stb. 2021, 620), in verband met uitstel van de inwerkingtreding van de rapportage- en reductieverplichting voor de binnenvaart

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Water
Documentsoort Staatsblad
Geldig van 08-12-2022
Document creatiedatum 09-12-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 5 december 2022 tot wijziging van het besluit van 20 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 juni 2021 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 334) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 619) (Stb. 2021, 620), in verband met uitstel van de inwerkingtreding van de rapportage- en reductieverplichting voor de binnenvaart

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2022-494.pdf