Uitstel beantwoording vragen van de leden Maatoug en Kathmann over de inkomenseffecten van het afschaffen van de IACK

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 25-01-2023
Documentdatum 24-01-2023
Documentsubsoort Mededeling
Indiener
  • S. Maatoug
  • B.C. Kathmann
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Arbeidsvoorwaarden

Publicaties