35468;35704;36151, nr. J - Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling alsmede een O/GS-tegemoetkomingsregeling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

Omschrijving

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling alsmede een O/GS-tegemoetkomingsregeling (Wet hardheidsaanpassing Awir); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane ter aanbieding van de twaalfde voortgangsrapportage over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Gezin en kinderen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 26-10-2022
Documentdatum 21-10-2022
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Inkomensbeleid

Publicaties