33328;35112, nr. AF - Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de implementatie van de Wet open overheid

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bestuursrecht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 01-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Documentsubsoort Verslag
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties