Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op eerdere Kamervragen

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Ouderen
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 02-11-2022
Documentdatum 01-11-2022
Documentsubsoort Antwoord
Indiener E.M. Westerveld
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties