Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen in verband met de aanwijzing van de nucleaire inrichting van URENCO NEDERLAND B.V. TE ALMELO overeenkomstig artikel 15f, achtste lid, van de Kernenergiewet (Kamerstuk 25422-283)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Stoffen
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 29-07-2022
Documentdatum 05-07-2022
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties