Besluit van 5 december 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Privaatrecht
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp
  • Burgerlijk recht
  • Organisatie en beleid

Publicaties