Besluit van 3 mei 2022 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele besluiten op grond van de Omgevingswet in verband met jurisprudentie over windturbineparken (tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Energie
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 12-05-2022
Documentdatum 13-05-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties