Wet van 6 juli 2022, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bestuursrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 29-08-2022
Documentdatum 30-08-2022

Publicaties