Besluit van 21 november 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 november 2022 tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (Stb. 2022, 441)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Kenniseconomie
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp
  • Organisatie en beleid
  • ICT

Publicaties