Besluit van 29 augustus 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 augustus 2022 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Stb. 2022, 327)

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorgverzekeringen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 06-09-2022
Documentdatum 07-09-2022
Onderwerp Verzekeringen

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 29 augustus 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 augustus 2022 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Stb. 2022, 327)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2022-347.pdf