Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouder-opvang en het loslaten van de koppeling gewerkt (Kamerstuk 31322-447)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Gezin en kinderen
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 31-07-2022
Documentdatum 22-06-2022
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Inkomensbeleid

Publicaties