Besluit van 28 juni 2021, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 juni 2021 tot wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (PbEU 2019, L 56/1) (Stb. 2021, 271)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Luchtvaart
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 08-07-2021
Documentdatum 09-07-2021

Publicaties